Finansiering av företaget

financing-of-the-companyDen som startar ett företag behöver ett startkapital i någon form för kostnader som kommer upp i samband med företagande. Har man inte något eget kapital man är villig att satsa finns det möjlighet att ta olika typer av företagslån.

Vad krävs för att få ett företagslån?

För att godkänna ett företagslån brukar långivarna kräva ett flertal uppgifter av företagaren. Viktigt är att kunna visa upp först och främst en affärsplan och en budget för företaget. I affärsplanen beskrivs företagets affärsidé och strategi, samt hur det är tänkt att affärsidén ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Budgeten visar hur företaget är tänkt att gå ihop ekonomiskt, d.v.s. vilka kostnader och intäkter som företaget beräknas ha.

Förutom själva företaget kommer även företagaren som privatperson att granskas, d.v.s. privatekonomi, utbildning och erfarenhet och även referenser. Om företaget har tänkt att ha flera ägare undersöks även övriga ägare.

Som förstagångslåntagare och företagare är det också bra om man kan skaffa en borgenär som kan hjälpa till att stå som säkerhet för lånet.

Ränta och amortering

Vilken ränta och amortering som krävs beror på hur företaget och företagaren bedöms. Ju lägre risk långivaren bedömer att denne tar, desto lägre ränta behöver låntagaren/företagaren betala. Eftersom företagande alltid innebär en viss risk brukar företagslån ha högre ränta än vanliga räntor vid t.ex. bolån, där det finns en säkerhet i form av fastigheten. Förutom ränta ska även en amortering/avbetalning göras. Även storleken på denna beror på risk och på lånets storlek.

Låneinstitut

Man kan låna pengar till företagande både via banker och olika mindre låneinstitut. Ibland kan man få lån hos banken, men för en ny företagare kan det vara svårt.

Add Your Comment