Olika företagsformer

enterpriseNär du ska välja vilken företagsform som du ska välja så finns det en del saker som bör tas in i beräkningen, bland annat vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns för det. Även om du har tänkt dig att starta ditt företag på egen hand eller om ni är flera som ska starta det tillsammans. Även ideella föreningar får driva näringsverksamheter men då får det inte vara med ett vinstdrivande syfte.

Enskild näringsverksamhet är en företagsform som du kan driva som ensam privatperson och då är det även du som juridiskt ansvarar för företaget, det finns ingen tydlig gräns mellan dig som är ägare och firman i detta fall och du ansvarar personligen för företagets ekonomi. Det finns ingen tydlig gräns mellan din och företagets ekonomi i detta fall. Du kan ha flera verksamheter inom samma avdelning när det kommer till företaget.

För att få ha ett aktiebolag så måste du ha ett aktiekapital att börja med, här har delägarna dock normalt sett inte ett personligt ansvar för företagets skulder. Det krävs att man har en kapitalinsats för att man ska få starta igång aktiebolaget. Du måste ha minst 50 000 kronor i aktiekapital när du startar ditt aktiebolag. Aktiebolaget behöver alltid en styrelse och företräds i vissa fall även av en VD. VD står för verkställande direktör. När man sätter ihop aktiebolagets styrelse så är det bra om man har personer med olika typer av erfarenheter för att det ska bli så bra som möjligt.

Handelsbolag eller kommanditbolag är företag som har minst två men kan även ha flera bolagsmän, dessa är delägare och kan vara både privatpersoner och företag. Bolagsmännen i ett handelsbolag ansvarar personligen med sin privata ekonomi för företagets skulder. Detta går inte att avtala bort när det kommer till handelsbolag och kommanditbolag.

Add Your Comment