Skapa budget

create-budgetNär du startar ditt företag så är det dags för dig att börja fundera på de ekonomiska delarna kring detta. De flesta som skapar ett företag har som tanke att de ska gå med en viss vinst inom företaget och det är även en förutsättning för att man ska kunna leva på företaget. Det gäller att man tidigt sätter sig in i de ekonomiska bitarna för företaget så att man har full koll från start för hur det ser ut.

Först och främst så behöver du göra en startbudget. De flesta företag har utgifter för att komma igång, och under startbudgeten så handlar det om vilka kostnader som du har för företaget på en mycket kort sikt och även de möjligheter som du har att finansiera dessa kostnader. Det handlar helt enkelt om det företag som du har i början av ditt företagande.

Din resultatbudget ska därefter innefatta hur mycket som du uppskattar att du måste sälja för för att du ska gå med vinst i ditt företag och även täcka de utgifter som du haft i starten. Det är svårt att i början uppskatta hur mycket du kommer att sälja för och därför visar endast din resultatbudget ditt förväntade resultat. När du gör din resultatbudget så måste du ha en uppfattning om ditt sortiment, vad dina varor kostar, vilka dina kostnader är och vilken kundgrupp du ska ha. Därefter så ser du hur mycket som du måste sälja för att täcka in dina kostnader för företaget.

En budget är sällan realistisk mot verkligheten utan du kan betrakta den mer som en målsättning som kommer att hjälpa dig på vägen för att få ditt företag att fungera. Likviditetsbudgeten är sist och främst den budget som visar om du kommer att kunna betala dina räkningar i slutet av varje månad och den tar in resultatet.

Add Your Comment