Vad är patent?

patentOm man har en riktigt bra idé som inte någon annan har tagit fram förut så är det viktigt att man skyddar denna idé. På så sätt skyddar man även sitt företag. Du ska, om du har en idé som du vill skydda, i första hand vända dig till patent och registreringsverket. Detta förkortas som PRV. Att vända dig till PRV kan du göra om du till exempel har gjort en teknisk uppfinning, men du kan även söka om patent när du vill skydda ditt namn på företaget, på en produkt eller en logotyp. På så sätt ser du till att ingen inom samma bransch får använda sig av samma och att ni på så sätt kan förväxlas.

Det är viktigt att du, innan dess, skapar ett företagsnamn eller en logotyp och kollar upp så att ingen annan har patent på det. Ibland kan man ha patent utan att man har hunnit att starta upp företaget och om man har en bra idé så kan det vara klokt att ta patent innan dess att man utvecklar idén. Genom att skydda företagets produkter så finns det en hel del fördelar, till exempel så får du ett skydd för dina egna investeringar, du blockerar dina konkurrenter, du får lättare att locka finansiärer, dina patenträttigheter kan säljas eller licenseras och bevisbördan vid ett eventuellt intrång ligger på bevismakaren.

Det finns även en del nackdelar med att ta patent som du måste känna till innan dess att du använder dig av det. Din uppfinning måste offentliggöras, du behöver även kunna räkna hem de kostnader som ditt skydd innebär och ha i åtanke om skyddet blir tillräckligt bra. En annan nackdel är att du kommer behöva försvara din rättighet till patenten, därför bör du ha det i åtanke innan dess att du planerar att ta patent på din produkt.

Add Your Comment